Standpunten

Zoeken

Aanpassen artikel 1 van de Grondwet

In ons vorige verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen was het vastleggen van een verbod op lhbti-discriminatie in artikel 1 van de Grondwet al opgenomen, maar is helaas nog niet gerealiseerd. Het is van belang dit te waarborgen voor de toekomst.

Lees verder

De overheid moet koploper worden als LHBTI-vriendelijke werkgever

Uit onderzoek van het SCP blijkt dat er nog veel werk te verzetten is als het gaat om een lhbti-vriendelijke werkvloer. Vier op de tien homoseksuelen, lesbiennes en biseksuelen zitten op hun werk in de kast. Daarnaast geeft 50% aan dat er op het werk grappen worden gemaakt over homoseksuelen. De overheid heeft een belangrijke voorbeeldfunctie als werkgever richting bedrijven en instellingen en kan hiermee het verschil maken door bedrijven hiervan bewust te maken.

Lees verder

Leg haatmisdrijf vast in het Wetboek van Strafrecht

Geweld met een discriminerend karakter moet ons inziens zwaarder gestraft worden, omdat er een duidelijk signaal moet zijn vanuit de overheid dat discriminatie onacceptabel is. Hiertoe roepen verschillende mensenrechtenorganisaties Nederland ook toe op. 23 EU lidstaten zijn Nederland voorgegaan en Nederland moet zich hierbij aansluiten.

Lees verder

LHBTI-asielzoekers

Er moet bij asielaanvragen extra aandacht zijn voor mensen die vervolgd worden vanwege hun homoseksualiteit. Nog steeds worden lhbti's teruggestuurd naar landen waar zij vervolgd worden vanwege hun homoseksualiteit.

Lees verder

LHBTI-mensenrechten als prioriteit van het mensenrechtenbeleid

Internationale solidariteit is een van de kernwaarden van de PvdA. Wij vinden het van groot belang dat daar ook op het gebied van LHBTI-mensenrechten invulling aangegeven wordt.

Lees verder

LHBTI-voorlichting op scholen

Voorlichting op scholen is wettelijk geregeld. Docenten dienen aandacht te besteden aan LHBTI-acceptatie. De bevordering van LHBTI-acceptie is echter geen onderdeel van hun opleiding. Er moet daarom begonnen worden bij docenten goed op te leiden, zodat zij zelf instaat zijn om LHBTI-acceptatie in de schoolomgeving te bevorderen. Daarnaast zal er daadwerkelijk opgetreden moeten worden tegen scholen die de verplichte LHBTI-voorlichting niet geven. Maar een kwart van de middelbare scholieren krijgt LHBTI-voorlichting.

Lees verder

Maak hiv preventie door PrEP beschikbaar in Nederland

Uit internationaal onderzoek blijkt dat PrEP als hiv-preventiemiddel erg effectief is. Het aantal nieuwe hiv-infecties nemen met 86% af. De VS, Kenia, Frankrijk, Israel en Canada hebben PrEP daarom beschikbaar gesteld. Ondanks voorlichting, beschikbaarheid van goedkope condooms en soa-poliklinieken zijn er in Nederland jaarlijks zo’n 1.100 nieuwe hiv-infecties. Het is tijd om PrEP ook in Nederland beschikbaar te stellen vinden wij.

Lees verder

Meerouderschap

In de huidige wetgeving wordt er geen rekening gehouden met meerouderschap. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een koppel van twee vrouwen die samen met de biologische vader een kind opvoeden. In dit soort situaties wordt de juridische band tussen kind en alle ouders niet beschermt. In het geval van overlijden van een van de ouders kan dit betekenen dat het kind geen automatisch recht heeft op de erfenis.

Lees verder

Nederland moet weer in de top 5 komen van landen qua LHBTI-rechten

Nederland liep vroeger voorop qua lhbti-rechten, maar in de afgelopen tijd is Nederland gezakt naar de 11e plaats binnen Europa. Deze trend baart ons zorgen en het tij moet gekeerd worden. lhbti-acceptatie in de samenleving moet één van de prioriteiten zijn van het nieuwe kabinet.

Lees verder

Verbied transgender- en interseksediscriminatie in de Algemene wet gelijke behandeling (Awgb )

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat de laag acceptatie van LHBTI’s in Nederland vrij dun is. Voor specifiek transgenders en interseksuelen geldt dat er nog vaak sprake is van discriminatie op straat, op het werk of op school. Zij verdienen expliciete bescherming hiertegen, die bescherming is nu nog niet geregeld in de Algemene wet gelijke behandeling. Het is tijd om daar verandering in te brengen.

Lees verder