lhbti-mensenrechten als prioriteit van het mensenrechtenbeleid

Internationale solidariteit is een van de kernwaarden van de PvdA. Wij vinden het van groot belangdat daar ook op het gebied van lhbti-mensenrechten invulling aangegeven wordt.