Over ons

Het PvdA Roze Netwerk wil de aandacht van de PvdA vestigen op de positie van LHBTI’s (lesbiënnes, homo’s, biseksuelen, transgenders en interseksuelen) in Nederland en daarbuiten. Daarbij moet oog zijn voor emancipatie, discriminatie en de spanningen die bestaan in de huidige samenleving.

De juridisch gelijke positie van LHBTI’s en erkenning van alternatieve samenlevingsvormen zijn in Nederland redelijk geregeld, maar het onweersproken blijven van negatieve uitspraken over LHBTI’s geeft het gevoel dat vrijheid en tolerantie afnemen. De emancipatie van LHBTI’s is, ook in Nederland, nog niet voltooid. Het taboe rond homoseksualiteit, biseksualiteit en transseksualiteit is zeker niet verdwenen. Zowel binnen de Europese Unie als daarbuiten is nog veel weerstand tegen gelijke rechten voor LHBTI’s.

In het verleden hebben lokaal en nationaal homo- en lesbische PvdA-werkgroepen gefunctioneerd en heeft een speciale adviesgroep van het partijbestuur een advies over homo-emancipatie gepubliceerd onder de naam Vrolijk Voorwaarts. Het PvdA Roze Netwerk is een netwerk om ideeën te delen en problemen te signaleren, online en in bijeenkomsten. Een netwerk ook om het debat binnen de PvdA en daarbuiten over emancipatie van LHBTI’s te stimuleren.

Het is belangrijk dat de PvdA actief deelneemt aan de discussie over de positie van LHBTI’s en duidelijke standpunten inneemt. De emancipatie van LHBTI’s is nog lang niet af.

Het PvdA Roze Netwerk heeft ook een besloten groep op Facebook voor onze leden. Klik hier om naar de pagina te gaan.

Volg ons ook op Facebook, Twitter en Instagram.

Coverbeeld: Photo Jasmine