LHBTI-voorlichting op scholen

Voorlichting op scholen is wettelijk geregeld. Docenten dienen aandacht te besteden aan LHBTI-acceptatie. De bevordering van LHBTI-acceptie is echter geen onderdeel van hun opleiding. Er moet daarom begonnen worden bij docenten goed op te leiden, zodat zij zelf instaat zijn om LHBTI-acceptatie in de schoolomgeving te bevorderen. Daarnaast zal er daadwerkelijk opgetreden moeten worden tegen scholen die de verplichte LHBTI-voorlichting niet geven. Maar een kwart van de middelbare scholieren krijgt LHBTI-voorlichting.