lhbti-voorlichting op scholen

Voorlichting op scholen is wettelijk geregeld. Docenten dienen aandacht te besteden aan lhbti-acceptatie. De bevordering van lhbti-acceptie is echter geen onderdeel van hun opleiding. Er moet daarom begonnen worden bij docenten goed op te leiden, zodat zij zelf instaat zijn om lhbti-acceptatie in de schoolomgeving te bevorderen. Daarnaast zal er daadwerkelijk opgetreden moeten worden tegen scholen die de verplichte lhbti-voorlichting niet geven. Maar een kwart van de middelbare scholieren krijgt lhbti-voorlichting.