Leg haatmisdrijf vast in het Wetboek van Strafrecht

Geweld met een discriminerend karakter moet ons inziens zwaarder gestraft worden, omdat er een duidelijk signaal moet zijn vanuit de overheid dat discriminatie onacceptabel is. Hiertoe roepen verschillende mensenrechtenorganisaties Nederland ook toe op. 23 EU lidstaten zijn Nederland voorgegaan en Nederland moet zich hierbij aansluiten.