Verbied transgender- en interseksediscriminatie in de Algemene wet gelijke behandeling (Awgb )

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat de laag acceptatie van LHBTI’s in Nederland vrij dun is. Voor specifiek transgenders en interseksuelen geldt dat er nog vaak sprake is van discriminatie op straat, op het werk of op school. Zij verdienen expliciete bescherming hiertegen, die bescherming is nu nog niet geregeld in de Algemene wet gelijke behandeling. Het is tijd om daar verandering in te brengen.