Aanpassen artikel 1 van de Grondwet

In ons vorige verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen was het vastleggen van een verbod op lhbti-discriminatie in artikel 1 van de Grondwet al opgenomen, maar is helaas nog niet gerealiseerd. Het is van belang dit te waarborgen voor de toekomst.