PvdA Roze Netwerk zoekt bestuursleden!

Door Ricardo Brouwer op 4 januari 2019

Op 16 februari aanstaande is onze Ledenmiddag. Een goed moment om elkaar bij te praten en over de toekomst plannen van het PvdA Roze Netwerk te praten. Het is ook het moment voor verkiezingen. Er zijn verkiezingen voor drie functies: voorzitter, penningmeester en bestuurslid Internationale Zaken.

De functie van voorzitter is vrijgekomen, omdat Astrid Oosenbrug ons helaas heeft verlaten om voorzitter te worden van COC Nederland. Op dit moment wordt het voorzitterschap waargenomen door Antoine van Lune. Wij daarom op zoek naar een nieuw boegbeeld die verbindend is, een groot netwerk binnen en buiten de partij heeft en met sterke communicatieve vaardigheden.

Dennis van Scheppingen zet zich al sinds jaar en dag in voor het netwerk en is momenteel onze penningmeester. Hij heeft besloten dat het tijd is dat hij het stokje overdraagt aan een nieuw bestuurslid. Wij zijn daarom op zoek naar een penningmeester die weet hoe je veel mogelijk maakt met weinig geld.

Tijdens de vorige ledendag is Jan Beugelaar voor een periode van 1 jaar gekozen als algemeen bestuurslid zodat niet elke functie tegelijkertijd herkozen moet worden. Het is daarom mogelijk om je aan te melden voor de functie van bestuurslid Internationale Zaken. Jan Beugelaar is herkiesbaar voor de functie. Als bestuurslid Internationale Zaken ben je het eerste aanspreekpunt en vertegenwoordiger van het PvdA Roze Netwerk binnen Rainbow Rose.

Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en maximaal vijf algemeen bestuursleden.

Wij roepen onze leden om zich te kandideren voor het nieuwe bestuur. De deadline voor aanmeldingen is uiterlijk 4 februari. Je kan jezelf aanmelden via rozenetwerk@pvda.nl. Als je vragen hebt dan kan je ook een bericht sturen naar het bovenstaande e-mailadres, dan nemen Dennis van Scheppingen of Samira Hakim contact met je op. Bij de aanmelding dient vermeld te worden voor welke functie je jezelf kandideert. Daarnaast graag een korte motivatie en een korte CV die wij kunnen verspreiden onder onze leden. De bestuurstermijn is twee jaar.

Huidige samenstelling van het bestuur en zittingstermijn:

Antoine van Lune, secretaris (voorzitter a.i.) – t/m voorjaar 2020
Dennis van Scheppingen, penningmeester – t/m voorjaar 2019
Ricardo Brouwer, algemeen bestuurslid (secretaris a.i.) – t/m voorjaar 2020
Jan Beugelaar, algemeen bestuurslid – t/m voorjaar 2019
Samira Hakim, algemeen bestuurslid – t/m voorjaar 2020
Leon Hombergen, algemeen bestuurslid – t/m voorjaar 2020
Marianne Troostwijk, algemeen bestuurslid – t/m voorjaar 2020

Ricardo Brouwer

Ricardo Brouwer

De Partij van de Arbeid is de partij die diepgeworteld zit in mijn leven. Mijn grootvader was lid vanaf de oprichting en ik heb het stokje van hem overgenomen. Het is voor mij dé partij waar ik mij thuis bij voel. Wat je seksuele gerichtheid, genderidentiteit of culturele achtergrond ook is: de PvdA is er

Meer over Ricardo Brouwer