Secretaris a.i.

Ricardo Brouwer

Landelijke Werkgroep Politiek (COC Nederland), PvdA Roze Zomer, Online communicatie PvdA Roze Netwerk

De Partij van de Arbeid is de partij die diepgeworteld zit in mijn leven. Mijn grootvader was lid vanaf de oprichting en ik heb het stokje van hem overgenomen. Het is voor mij dé partij waar ik mij thuis bij voel. Wat je seksuele gerichtheid, genderidentiteit of culturele achtergrond ook is: de PvdA is er voor ons allemaal.

Bij het PvdA Roze Netwerk zet ik mij met volle overtuiging in om de emancipatie van LHBTI’ers te bevorderen. Dit doe ik onder andere door namens de PvdA zitting te nemen in de Landelijke Werkgroep Politiek (LWP) van COC Nederland, maar ook door het organiseren van de Roze Zomer. Zichtbaarheid en strijdbaarheid. Dat zijn mijn speerpunten in het strijden voor de LHBTI-emancipatie; die mijns inziens nog niet af is. We zijn ver gekomen, maar er valt nog zoveel te behalen.

Naast mijn activiteiten bij het PvdA Roze Netwerk ben ik ook secretaris van de Jonge Socialisten Arnhem-Nijmegen en werkte ik onder andere als coördinator voor patiëntenorganisatie Transvisie en het magazine Winq.