Kandidaat-lijsttrekkers Eerste Kamer stellen zich voor!

Door Ricardo Brouwer op 31 oktober 2018

Tussen 5 en 14 november is het aan ons, de leden van de Partij van de Arbeid, om onze lijsttrekker te kiezen voor de Eerste Kamerverkiezingen van 2019. Er zijn maar liefst vier kandidaten: Esther-Mirjam Sent, Ruud Koole, Mei Li Vos en Jeroen Recourt.

Het PvdA Roze Netwerk heeft een kort interview afgenomen met het viertal.

Esther-Mirjam Sent

Wie ben je?

Mijn naam is Esther-Mirjam Sent. Ik ben fractievoorzitter voor de PvdA in de Eerste Kamer, hoogleraar economie aan de Radboud Universiteit en moeder van twee kinderen. Daarnaast ben ik lid van het curatorium van de Wiardi Beckman Stichting en was ik betrokken bij de ontwikkeling van het visiedocument Van Waarde: een prachtig handvat voor iedere sociaal-democraat om het politiek handelen op te baseren. Verdere informatie is ook te lezen op mijn website.

Welke standpunten van het PvdA Roze Netwerk vind je belangrijk?

Vooral de situatie van LHBTI-vluchtelingen vind ik schrijnend. Ze hebben vaak slechte ervaringen met de overheid in het land dat ze zijn ontvlucht. Daardoor voelt het voor hen niet veilig om in ons land bij de overheid aan te kloppen. Erger, de IND legt de verhalen van asielzoekers die zeggen gevlucht te zijn vanwege hun seksuele identiteit nog steeds ten onrechte langs een westerse meetlat. Dat vind ik onacceptabel. Ze moeten voortaan anders bevraagd zouden worden, met minder nadruk op zulke westerse begrippen als ‘bewustwording’ en ‘zelfacceptatie’. Juist LHBTI-vluchtelingen hebben daarom een Roze Netwerk zoals wij dat hebben héél hard nodig.

Zou je zelf nog iets aan onze standpunten willen toevoegen?

Graag trek ik zij aan zij op met het PvdA Roze Netwerk om onze idealen te realiseren. Iedereen telt mee en iedereen zou dezelfde rechten moeten hebben, waaronder het recht om jezelf te zijn. Daarbij gaat het niet alleen om wetten, maar ook om een cultuur van inclusie. Oftewel, er moet ook nagedacht worden over het beïnvloeden van het gedrag van mensen.

Wat heb je op politiek gebied zelf gedaan ter bevordering van LHBTI-emancipatie?

Als woordvoerder emancipatie weet ik hoe taai vooruitgang op dit terrein soms kan zijn. Ik heb me in de Eerste Kamer hard gemaakt voor de transgenderwet die regelt dat transgenders op eenvoudige wijze de geslachtsregistratie in hun paspoort en andere officiële documenten kunnen laten wijzigen.

Wat denk jij te kunnen betekenen voor LHBTI in de Eerste Kamer?

Problematisch is dat de huidige wet geen raad weet met meeroudergezinnen. De wet erkent tot nu slechts twee ouders. Dat leidt tot juridische en praktische problemen. Het aankaarten hiervan is bij uitstek een taak voor de Eerste Kamer omdat de huidige wetgeving niet in alle gevallen uitvoerbaar is.

Wat is je boodschap aan LHBTI’s in Nederland?

LHBTI’s moeten zeker zijn dat ze zichzelf kunnen zijn — op school, in de wijk, op het werk. Discriminatie, geweld en intimidatie zijn onacceptabel. Een land waar we trots op kunnen zijn is een land met eerlijke kansen voor iedereen, ongeacht van wie je houdt of wie je bent.

Jeroen Recourt

Wie ben je?

Mijn naam is Jeroen Recourt en ik ben hetero. Ik wil wonen in een land en in een wereld waar dat laatste niet uitmaakt. Ik weet als rechter uit ervaring hoe slechte wetten discriminatie en ongelijkheid in stand kunnen houden. Dat moet dus stoppen. Ik heb mij hiervoor ingezet als Tweede Kamerlid en ik zal mij hiervoor blijven inzetten in de Eerste Kamer bij het toetsen van wetten op rechtvaardigheid. De wet moet immers beschermen.

Welke standpunten van het PvdA Roze Netwerk vind je belangrijk en zou je zelf nog iets willen toevoegen?

Het tegengaan van discriminatie en ongelijkheid begint op school. Ongeacht hun ideologische of culturele achtergrond moeten leerlingen vakkundig en overtuigend worden onderwezen over discriminatie en LHBTI. Juist op scholen waar de gangbare denkbeelden over LHBTI-ers veelal negatief zijn moet er veel meer aandacht zijn voor het onderwerp dan nu het geval is. Dit vind ik het belangrijkste actiepunt van het PvdA Roze Netwerk.

Wat heb je op politiek gebied zelf gedaan ter bevordering van LHBTI-emancipatie?

Ik heb mij als Kamerlid met name ingezet voor LHBTI-rechten op het gebied van personen- en familierecht. Dit heb ik gedaan bij de behandeling van de wet meervoudig ouderschap (gaat nog niet ver genoeg) en bij de staatscommissie die onderzoek deed naar de toekomst van gezinsverbanden. Maar ook elders in ons Koninkrijk heb ik mij hard gemaakt voor LHBTI-rechten. Zo heb ik in Aruba, mijn oude woonplaats, actief gelobbyd voor de aanname van de wet die geregistreerd partnerschap openstelt voor personen met hetzelfde geslacht. Er is op de Caribische eilanden nog een wereld te winnen.

Wat denk jij te kunnen betekenen voor LHBTI in de Eerste Kamer?

Ik wil als Eerste Kamerlid wetten blijven toetsen aan het principe van gelijkheid. Ik wil als Eerste Kamerlid blijven duwen om LHBTI-ers echt gelijke rechten te geven, bijvoorbeeld waar het gaat om erven en omgang met kinderen. En ik wil als Eerste Kamerlid mijn invloed blijven uitoefenen in de zes (ei)landen van ons Koninkrijk in de Caribische zee, omdat ik mij daar grote zorgen maak over LHBTI-rechten.

Wat is je boodschap aan LHBTI’s in Nederland?

Veilig en zonder angst en zonder wettelijke beperkingen kunnen zijn wie je bent. Kwetsbaar kunnen zijn. Dat wens ik mijn zoekende puberkinderen toe. Dat wens ik iedereen toe. En dat vraagt helaas nog altijd strijd. Die voeren jullie, soms noodgedwongen, en die strijd voer ik mee vanuit de Eerste Kamer.

Mei Li Vos

Wie ben je?

Ik ben Mei Li Vos, uit het bouwjaar 1970, geboren in Eindhoven, Chinees-Indische moeder, Nederlandse vader. Politicoloog en ooit gepromoveerd op de ontwikkelingshulprelatie tussen Nederland en Indonesie. Daarna me met van alles beziggehouden, maar sinds 2005 redelijk steady met de sociaaleconomische verhoudingen in Nederland, en vooral het lot van de flexwerkers en freelancers in Nederland. Verder omnivoor geweest qua interesses en portefeuilles, staatsdeelnemingen, marktwerking, het gokbeleid, wetenschapsbeleid, de Fyra, geef me een onderwerp en ik vind het meestal belangrijk en interessant. Ik heb een dochter van 7 en heb al 14 jaar verkering met mijn vriend. Ik hou van Bach en Cole Porter en paddestoelen zoeken in het bos.

Welke standpunten van het PvdA Roze Netwerk vind je belangrijk?

Alle onderwerpen zijn belangrijk, dus we zullen tegelijkertijd aan ze moeten blijven werken. Het begint met het vastleggen van het verbod op discriminatie van LHBTI. Juridische argumenten dat het niet nodig zou zijn omdat er al een verbod op discriminatie is moeten we verre van ons werpen: er gaat een sterke morele werking uit van het vastleggen in de grondwet. Dus geen juridische haarkloverij hier, moreel leiderschap tonen.

Ik ben zelf erg begaan met het wetsvoorstel meerouderschap. Voor zoveel ouders en kinderen scheelt het niet alleen pijnlijk gedoe als we dit regelen, maar het is ook erkenning dat anders samengestelde gezinnen bij onze samenleving horen.

Daarnaast vind ik dat er met veel meer begrip en gevoeligheid voor de culturele verschillen aandacht in de asielprocedures moet zijn voor LHBTI-vluchtelingen. Het is al traumatisch dat je niet jezelf kon zijn in het land van herkomst, laten we dan in het land van aankomst er niet nog een trauma door misverstanden of ongevoeligheid bovenop gooien.

Zou je zelf nog iets aan onze standpunten willen toevoegen?

Voorlopig niets, de lijst is behoorlijk compleet, maar mocht er weer een onderwerp bijkomen, dan gaan we niet verzaken, maar er gelijk mee aan de slag.

Wat heb je op politiek gebied zelf gedaan ter bevordering van LHBTI-emancipatie?

Ikzelf niet zoveel, behalve het steunen van de plannen en voorstellen voor de emancipatie. Ik ben toch vooral sociaaleconomisch woordvoerder geweest.

Wat denk jij te kunnen betekenen voor LHBTI in de Eerste Kamer?

Zorgen dat wetten die onze waarden weerspiegelen vlot door de Kamer komen, en niet kunnen worden vertraagd door conservatieve partijen. Zorgen dat empathie het wint van juridische haarkloverij. Bondgenoten zoeken en vinden voor de emancipatie-agenda.

Wat is je boodschap aan LHBTI’s in Nederland?

Links was en is altijd de partij voor de vrijheid en emancipatie van mensen. Laat je niet in de luren leggen door partijen die vrijheid in de naam hebben, maar daarmee vooral vrijheid voor hun eigen identiteit bedoelen en andersdenkenden die vrijheid niet gunnen. De LHBTI-gemeenschap wordt het meest gehoord, erkend en ondersteund door links, in het bijzonder de PvdA.

Ruud Koole

Wie ben je?

Ik ben Ruud Koole, hoogleraar politieke wetenschappen in Leiden en voormalig PvdA-voorzitter en senator. Mijn ervaring, energie en expertise zet ik graag in als fractievoorzitter in de Eerste Kamer, om daar met de andere fractieleden op basis van duidelijk sociaal-democratische waarden de kwaliteit van wetgeving te beoordelen. Daarom heb ik me kandidaat gesteld voor het lijsttrekkerschap. Voor meer informatie, zie ook mijn website.

Welke standpunten van het PvdA Roze Netwerk vind je belangrijk?

Er zijn meer standpunten van het PvdA Roze Netwerk die ik erg belangrijk vind. Maar als ik er één moet uitkiezen, ga ik voor ‘LHBTI-voorlichting op scholen’, omdat je niet vroeg genoeg kunt beginnen met te laten zien dat iedereen meetelt, ongeacht geaardheid. Vooroordelen wegnemen; acceptatie bevorderen. Maar ‘LHBTI-mensenrechten als prioriteit van het mensenrechtenbeleid’ wil ik zeker ook noemen. Daar hoort bij dat veiligheid van LHBTI’s onder asielzoekers actief moet worden bevorderd (maar dat is, geloof, alweer een derde thema).

Zou je zelf nog iets aan onze standpunten willen toevoegen?

Tegengaan van pestgedrag tegenover LHBTI’s. Daar ligt een rol voor het lokaal bestuur, in het bijzonder de burgemeester. Desnoods overgaan tot een gebiedsverbod voor de pesters.

Wat heb je op politiek gebied zelf gedaan ter bevordering van LHBTI-emancipatie?

Behalve steeds opkomen voor rechtsgelijkheid, ook voor LHBTI’s, heb ik me niet met specifieke acties bezig gehouden . Of het moest zijn dat ik mijn vrouw vertelde niet te willen trouwen totdat het discriminerende karakter van het instituut ‘huwelijk’ zou zijn verdwenen: kort nadat het ‘homo-huwelijk’ in Nederland mogelijk werd, zijn ook wij getrouwd.

Wat denk jij te kunnen betekenen voor LHBTI in de Eerste Kamer?

Wetgeving toetsen aan het criterium van rechtsgelijkheid, dat voor LHBTI’s, maar niet alleen zij, van groot belang is. Zonder rechtsgelijkheid geen fatsoenlijke, solidaire samenleving.

Wat is je boodschap aan LHBTI’s in Nederland?

Jullie horen er net zoals alle andere Nederlanders helemaal bij!


 

Tussen maandag 5 november en woensdag 14 november kiezen de leden van de PvdA de lijsttrekker voor de verkiezingen van de Eerste Kamer der Staten-Generaal. Meer informatie: klik hier.

Ricardo Brouwer

Ricardo Brouwer

De Partij van de Arbeid is de partij die diepgeworteld zit in mijn leven. Mijn grootvader was lid vanaf de oprichting en ik heb het stokje van hem overgenomen. Het is voor mij dé partij waar ik mij thuis bij voel. Wat je seksuele gerichtheid, genderidentiteit of culturele achtergrond ook is: de PvdA is er

Meer over Ricardo Brouwer