15 december 2015

Congresmotie “LHBTI-aszielzoekers veilig opvangen”

De vluchtelingenproblematiek is zeer actueel. Onder asielzoekers bevinden zich ook LHBTI’ers. Zij bevinden zich helaas nog steeds in een onveilige situatie als zij in Nederland opgevangen worden. Dit komt omdat zij in asielzoekerscentra door andere asielzoekers uitgescholden, gepest en/of bedreigd worden. Deze situatie moet nu stoppen en gestopt blijven! Er moet een veilige omgeving voor vluchtelingen gecreëerd worden op basis van gelijkwaardigheid en acceptatie van minderheden.
Deze specifieke problematiek is vanuit twee verschillende invalshoeken te benaderen, namelijk qua veiligheid als ook qua integratie. Oplossingen zijn er ook in de vorm van preventie en repressie, zowel op de korte als lange termijn. Het is belangrijk dat de overheid op alle lagen hier aandacht voor heeft en actie op onderneemt. Daarom heeft het Roze Netwerk deze motie ingediend op het PvdA Platform.