Actief als herkozen bestuurslid van Rainbow Rose

Door Bea Tilanus op 23 november 2017

Het was een hele eer om op 28 oktober 2017 herkozen te worden als bestuurslid van Rainbow Rose. Daarmee heeft het Roze Netwerk alweer een vertegenwoordiger in dit LGBTI netwerk binnen de Party of European Socialists (PES), die tevens Vice-president van die organisatie is geworden.

Rainbow Rose is in 2013 opnieuw opgericht mede door de inzet van Richard van de Burgt, voormalig bestuurslid van het Roze Netwerk. Sindsdien is het hard gegaan. Van eerst een buitenbeentje in de Europese sociaal democratische familie tot nu associate member. Tijdens de laatste algemene ledenvergadering is besloten te gaan voor volwaardig lid van de PES. Gelukkig krijgt Rainbow Rose in dit streven veel steun van de vrouwenorganisatie PES women en de jeugdorganisatie YES (Young European Socialists), zeg maar de Jonge Socialisten.

Rainbow Rose is de afgelopen jaren hard gegroeid. Was het in 2013 nog moeilijk een bestuur van 7 personen bijeen te krijgen, dit jaar waren er 13 bestuurskandidaten met ieder een sterke achterban en een grote gedrevenheid hun kandidaat in het bestuur te krijgen. Inmiddels zijn op, Hongarije en Bulgarije na, alle landen van de Europese Unie in Rainbow Rose vertegenwoordigd uiteenlopend van sterke LGBTI organisaties zoals het Roze Netwerk, HES (Homosekualite et socialism) uit Frankrijk en Queer SPD van Duitsland tot individuele contactpersonen in politieke zusterpartijen omdat die partijen het nog moeilijk vinden openlijk een Roze Netwerk te steunen.

Ook enkele niet Europese landen zijn inmiddels bij Rainbow Rose betrokken. Zo ben ik blij dat sinds kort Sedef Cakmak, de enige openlijk lesbische politica in Turkije, deelgemeenteraadslid in Istanbul, tot voorzitter van Rainbow Rose is gekozen.

Rainbow Rose heeft de afgelopen jaren duidelijk van zich laten horen. Tijdens verschillende gay prides. Twee van de meest indrukwekkende waren voor mij de Baltic Pride van 2015 in Riga vlak nadat enkele sociaal democratische politici bij aanwezigheid van Rainbow Rose uit de kast waren gekomen, en de eerste Pride in Gdansk, mede georganiseerd door een sociaal democratische politicus, waar wij aan de lijve ondervonden hoeveel haat ten opzichte van LGBTI-ers er in de Poolse samenleving bestaat.

Natuurlijk mag ons landje er ook zijn. De Europride in Amsterdam was, mede dankzij Rainbow Rose, een ware Europese happening.

Rainbow Rose doet veel meer dan, waar nodig, openlijk prides versterken. Zo wordt nu achter de schermen druk uitgeoefend op onze Roemeense zusterpartij. De PSD zit in Roemenië in de regering. Het eerste dat zij deed is een wetsvoorstel indienen waarin corruptie onder € 45.000,00 niet als corruptie zou worden aangemerkt. Enkele hoge partijleden van de PSD werden verdacht van corruptie. Duizenden mensen gingen toen de straat op. Om deze volkswoede te temperen, beloofde de regering de referendumwet te wijzigen, waardoor een referendum mogelijk zou worden.

Het eerste ingediende referendum, jullie raden het wellicht al, gaat over de definitie van het huwelijk, lees het onmogelijk maken van het huwelijk tussen twee mensen van het gelijke geslacht. In samenwerking met de Roemeense LGBTI NGO’s MozaiQ en ACCEPT probeert Rainbow Rose, en in haar kielzog de PES, de PSD zo ver te krijgen nog voor het referendum een civiel partnerschap voor iedereen, dus ook voor mensen van hetzelfde geslacht, te realiseren.

Een ander hot item momenteel is het Litouwse parlement. Het schijnt dat dat land het voorrecht heeft telkens weer ten aanzien van LGBTI-ers bijzondere wetgeving in te voeren. Nu hebben 23 parlementariërs voorgesteld geslachtsaanpassing te verbieden, niet alleen juridisch maar gelijk de gehele medische handeling daarbij kan behoren. Tot nu toe was geslachtsverandering in Litouwen alleen mogelijk op basis van gerechtelijke uitspraken en niet zo zeer via algemeen geldende wetgeving. Dit ondanks het feit dat the European Court of Human Rights Litouwen enkele decennia geleden verplichtte geslachtsaanpassing in een wet te regelen.

Rainbow Rose steunt dan ook met volle kracht onze zusterpartij in verzet tegen deze wetgeving.

Er is natuurlijk altijd een spanningsveld tussen Europese richtlijnen en bepalingen en de autonomie van verschillende landen. Soms lijkt Europa een wassen neus. Zo’n spanningsveld werd duidelijk toen de PES de LGBTI roadmap, (beleidsplan) dit jaar met algemene stemmen aannam. Rainbow Rose was heel trots op deze overwinning. Maar of alle sociaal democratische partijen in Europa zich daaraan houden?

Op de komende PES council, 1,2 en 3 december 2017 organiseert Rainbow Rose dan niet voor niets een workshop over de implementatie van deze Roadmap. Wij blijven strijden voor gelijke rechten voor iedereen, ik zou haast zeggen zoals het een goede Sociaal Democraat betaamt.

Bea Tilanus

Bea Tilanus

Bea Tilanus

Even voorstellen: Bea Tilanus In De Limburger van 12 augustus 2017 stond een mooi artikel over mij (klik onderaan op de afbeeldingen voor vergrotingen). Het werd geschreven toen ik als transgender Het Grote Roze Boek voor de Katholieke Kerk aan de bisschop van Den Bosch aanbood. Gelukkig is er een scheiding tussen kerk en staat.

Meer over Bea Tilanus