Zorgen over beëindiging gratis SOA-tests in Noord-Nederland

Door Ricardo Brouwer op 24 mei 2018

Het PvdA Roze Netwerk maakt zich grote zorgen over de beëindiging van de gratis HIV/SOA-testen die Man tot Man verstrekt door Sense Noord.

Er is ons ter ore gekomen dat Man tot Man en Sense Noord – een samenwerkingsverband tussen GGD Friesland en GGD Groningen en Drenthe – vanwege financiële en organisatorische redenen gestopt is met het verstrekken van gratis HIV/SOA-testen aan risiscogroepen als MSM.

De GGD heeft als doelstelling de volksgezondheid in het werkgebied te beschermen en bevorderen. Het gratis verschaffen van SOA-tests aan risicogroepen past binnen deze doelstelling, omdat het verspreiding van SOA’s voorkomt en vroegtijdig signaleert.

Door Sense Noord wordt geadviseerd aan risicogroepen om zich meer dan een keer per jaar te laten testen. Een SOA test via de reguliere weg kost ongeveer €40,-. Wij vrezen dat hierdoor vooral jongeren zich minder vaak laten testen. Dit draagt niet bij aan de bescherming en bevordering van de volksgezondheid.

Wij hebben de fracties in Groningen, Leeuwarden en Assen dan ook aangeschreven met bijgevoegde brief en hopen dat er spoedig een passende oplossing komt. Wij blijven deze situatie met veel belangstelling volgen.

 

Coverbeeld: Siebrand H. Wiegman

Ricardo Brouwer

Ricardo Brouwer

De Partij van de Arbeid is de partij die diepgeworteld zit in mijn leven. Mijn grootvader was lid vanaf de oprichting en ik heb het stokje van hem overgenomen. Het is voor mij dé partij waar ik mij thuis bij voel. Wat je seksuele gerichtheid, genderidentiteit of culturele achtergrond ook is: de PvdA is er

Meer over Ricardo Brouwer