Wereld AIDS Dag: Stigma

Door Antoine van Lune op 1 december 2018

Deze week stond een moedig persoon op. Lloyd Russell-Moyle – een Brits parlementslid – kwam tijdens een debat in het Britse Lagerhuis uit de kast als hiv positief. Het is een moedige stap, omdat er hardnekkig stigma heerst rondom hiv en mensen die leven met hiv. Helden zoals Lloyd zijn nodig om het stigma te doorbreken. Zij zijn degenen die anderen inspireren om open te zijn over hun hiv status.

Er heersen allerlei misvattingen over hiv. Deze misvattingen hebben een enorme impact op het leven van mensen die leven met hiv. Tandartsen die de afspraak verzetten naar het eind van de dag. Verplegers die handschoenen aandoen, terwijl zij dat anders nooit doen bij die specifieke handeling. Mensen die het kopje of glas weggooien waar uit gedronken is. Dit is de realiteit voor mensen die leven met hiv, maar het is onterecht. In het dagelijks leven is er geen gevaar. Als een persoon die leeft met hiv zijn medicijnen slikt en het virus is niet meer meetbaar in bloed, dan is hiv op geen enkele wijze overdraagbaar. Mensen met hiv kunnen een gezond en lang leven leiden met de  huidige medicijnen.

Stigma is zeer gevaarlijk, want het heeft niet alleen een enorme impact op de mentale gezondheid van mensen met hiv, maar het weerhoudt ook mensen om zich te laten testen uit angst voor het stigma. In Nederland komt 44% van de mensen met hiv te laat bij zorgverleners. Dit is gevaarlijk, omdat hierdoor de partners niet beschermd zijn tegen hiv en je kunt op de lange termijn Aids krijgen. Lloyd Russell-Moyle zei het heel treffend in zijn speech:”better to live in knowledge than to die in fear.” Dit is een oproep om jezelf vooral te laten testen, maar ook een oproep om te blijven zorgen voor laagdrempelige seksuele gezondheidszorg.

Ik ben ook optimistisch. Het aantal nieuwe hiv infecties daalt jaarlijks nog steeds in Nederland en wij hebben de middelen om het terug te brengen naar 0. Door het stigma te bestrijden, goede seksuele gezondheidszorg aan te bieden via de GGD en PrEP toe te voegen aan het basispakket. Maar laten wij vandaag – op Wereld Aids Dag – beginnen om de misvattingen over hiv in onze eigen omgeving te bestrijden.

Namens het bestuur van het PvdA Roze Netwerk,

Antoine van Lune

Voorzitter a.i.