Door op 11 november 2015

Verslag jaarlijkse vergadering Rainbow Rose

Afgelopen weekend (7-8 november) vond de 3e General Assembly van Rainbow Rose plaats in het Willy Brandt Haus in Berlijn. In de afgelopen jaren is het aantal aangesloten organisaties bij Rainbow Rose flink gegroeid en dat was te merken met meer dan 30 deelnemers tijdens het weekend.

IMG_4411Zoals bij elke General Assembly legde het bestuur verantwoording af over hun activiteiten en financiën. Uit een enthousiaste presentatie van Bea Tilanus bleek dat het bestuur niet stil heeft gezeten en gesprekken heeft gevoerd met aangesloten organisaties, prides heeft bezocht en met Europese politici heeft gesproken. Rainbow Rose staat er financieel goed voor. Vanuit de aangesloten organisaties komt er ruim 4.000 euro binnen en de PES gaf dit jaar een bijdrage van 5.000 euro. De bijdrage vanuit de PES zal in 2016 verhoogt worden naar 15.000 euro.

Een belangrijk onderdeel van de bijeenkomst is gebruikt voor kennisuitwisseling tussen de deelnemers en een aantal inhoudelijke discussies. Tijdens de bijeenkomst ging SPD Bondsdaglid Johannes Kahr in discussie met de aanwezigen over het LHBT-rechten in Duitsland. Hieruit bleek dat Angela Merkel niet van plan is om meer rechten aan LHBT’ers te geven. Daarnaast gaf Transgender Europe een presentatie/workshop over de rechten van LHBT-rechten van sekswerkers in Europa.

Aangezien het bestaande bestuur van Rainbow Rose al 2 jaar zit was er ook de verkiezing van een nieuw bestuur. De enorme inzet en enthousiasme van Bea Tilanus werden beloond en zij mag weer voor twee jaar als bestuurslid van Rainbow Rose aan de slag.

Ook werd er vooruit gekeken naar mogelijke activiteiten van Rainbow Rose in 2016. Het bestuur van Rainbow Rose heeft aangegeven graag een activiteit te willen organiseren tijdens Europride in Amsterdam. Er zijn verschillende ideeën naar voren gebracht door de deelnemers, zoals bijvoorbeeld workshops, een miniconferentie en een debat over de Europese anti-discriminatie richtlijn. Afgesproken is dat Rainbow Rose en het PvdA Roze Netwerk met elkaar in gesprek gaan over wat er financieel en praktisch haalbaar is.

Al met al een druk weekend met veel gesprekken over LHBT-rechten in heel Europa en de toekomst van Rainbow Rose.