17 oktober 2016

Verkiezing van penningmeester en kascontrolecommissie tijdens ledendag

Vanaf het vertrek van onze vorige penningmeester heeft Dennis van Scheppingen deze functie ad interim waargenomen. Wij stellen als bestuur voor hem te verkiezen als penningmeester. Uiteraard is het mogelijk om je tegenkandidaat te stellen. Dit kan via rozenetwerk@pvda.nl tot zaterdag 5 november.

Kascontrolecommissie
In de nieuwe structuur waarbij we als netwerk over onze eigen financiën mogen beschikken, ontbreekt het nog aan een kascontrolecommissie. Daarom zoeken we twee personen om hieraan deel te nemen. Meer informatie kan verkregen worden bij Dennis van Scheppingen (info@dennisvanscheppingen.nl). Je kan je aanmelden tot zaterdag 5 november via rozenetwerk@pvda.nl. Eén persoon zal verkozen worden voor één jaar en de ander voor twee jaar. Vanaf volgend jaar zal er dus elk jaar een vacante positie ontstaan.