Stel je kandidaat voor het PvdA Roze Netwerk bestuur!

25 oktober 2017

PvdA Roze Netwerk bestuurAan alles komt een einde, zo ook aan het huidige bestuur van het PvdA Roze Netwerk. Het huidige bestuur heeft een PvdA Roze Netwerk Ledenmiddag gepland op zaterdag 16 december om 14.00 uur op het partijkantoor in Rotterdam. Het adres is Willem Smalthof 95, Rotterdam.

Op deze dag kunnen de leden een nieuw bestuur kiezen. Iedereen kan zich hiervoor kandideren. Dennis van Scheppingen is pas halverwege zijn termijn. Jasmine de Vries en Sander Meinema stellen zich niet opnieuw verkiesbaar. Antoine van Lune stelt zich weer verkiesbaar als secretaris en Mats Bergman weer als algemeen bestuurslid. Astrid Oosenbrug stelt zich verkiesbaar als voorzitter.

Het bestuur van het PvdA Roze Netwerk houdt zich bezig met het adviseren, zowel gevraagd als ongevraagd, van politici op alle lagen (gemeente, provincie, nationaal en Europees). Daarnaast nemen wij deel aan activistische bijeenkomsten (bijvoorbeeld van LGBT Asylum Support#NietGayGenoeg en support bijeenkomst Gay Pride Istanbul), maar ook aan andere zichtbaarheidsbijeenkomsten zoals de Pride Walk en Canal Parade op de Pride Amsterdam. Verder organiseren we onze eigen bijeenkomsten, eventueel in samenwerking met andere organisaties of partijen. Daarnaast zijn we ook op Europees niveau actief binnen Rainbow Rose. Al deze taken en meer worden door het bestuur zelf onderling verdeeld. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en maximaal vier algemeen bestuursleden.

Wij roepen onze leden om zich te kandideren voor het nieuwe bestuur. De deadline voor aanmeldingen is uiterlijk 30 november. Aanmelden kan bij de verkiezingscommissie bestaande uit Sander Meinema (sander.meinema@gmail.com) en Dennis van Scheppingen (info@dennisvanscheppingen.nl). Bij de aanmelding dient vermeld te worden voor welke functie je jezelf kandideert. Daarnaast graag een korte motivatie welke we kunnen verspreiden onder onze leden. De bestuurstermijn is twee jaar. Door omstandigheden is het nu niet meer zo dat van de helft het ene jaar het termijn afloopt en van de andere helft het andere jaar. Daarom bieden we ook de optie om je te kandideren voor één jaar. Indien je hiervan gebruik wilt maken, dan graag dit expliciet vermelden in de aanmelding. Voor meer vragen kun je ook bij ons terecht.

Wij hopen op veel aanmeldingen, zodat de leden wat te kiezen hebben.

PvdA Roze Netwerk bestuur in Save Amsterdam