29 februari 2016

UPDATE: Kom in actie voor veilige opvang voor LHBT vluchtelingen!

LAATSTE UPDATE: Zojuist heeft Tweede Kamerlid Keklik Yucel laten weten positief advies over de D’66 motie aan de PvdA Tweede Kamerfractie te zullen geven. Een duidelijke uitvoering van onze congresmotie. Iedereen bedankt voor de steun!

Er zijn al veel meldingen geweest van onveilige situaties voor LHBT’ers in asielzoekerscentra. Aan die onveilige situaties moet een eind komen, daarom heeft het Roze Netwerk tijdens het congres op 13 februari een motie ingediend voor veilige opvang van LHBT’ers zolang de situatie in AZC’s niet verbeterd is. Deze motie is aangenomen door het PvdA congres.

Nu hebben Pia Dijkstra en Vera Bergkamp (D66) een motie ingediend waarin verzocht wordt om veilige opvang voor LHBT en andere kwetsbare asielzoekers te realiseren als hun veiligheid niet gegarandeerd kan worden. Ondanks de aangenomen motie van het Roze Netwerk is er onzekerheid of de PvdA Tweede Kamerfractie voor de motie van D66 gaat stemmen. Dat vinden wij onbegrijpelijk. In de eerste plaats vanwege de situatie waarin veel LHBT-asielzoekers nu in zitten. Ten tweede is het respectloos richting de PvdA-leden om een congresuitspraak niet uit te voeren.

Het bestuur van het PvdA Roze Netwerk roept daarom de PvdA Tweede Kamerfractie op om komende dinsdag voor de motie van D66 te stemmen.

UPDATE: De onzekerheid over het standpunt van de PvdA Tweede Kamerfractie blijft voortduren en de tijd dringt. Morgen wordt er namelijk gestemd over de motie. Wij vragen dringend jullie hulp om een duidelijk signaal te geven richting de Tweede Kamerfractie door een e-mail te sturen naar k.yucel@tweedekamer.nl. Om het jullie makkelijk te maken hebben wij een voorbeeld e-mail voor jullie opgesteld. Samen staan wij sterker!

Geachte mevrouw Yucel, beste Keklik,

Op 13 februari 2016 is de actuele motie “Veilige omgeving voor LHBT vluchtelingen” aangenomen door het PvdA congres. Een belangrijk signaal dat er snel wat gedaan moet worden aan de onveilige situatie in asielzoekerscentra waar veel LHBT-vluchtelingen zitten.

Nu heeft de D66 Tweede Kamerfractie een motie ingediend waarin de regering wordt verzocht om aparte veilige opvang van LHBT en andere kwetsbare asielzoekers te realiseren wanneer hun veiligheid niet gegarandeerd kan worden. Ik ben van mening dat de motie van D66 de inhoud van aangenomen congresmotie van het PvdA Roze Netwerk volledig dekt. Helaas hoor ik geruchten dat de motie niet gesteund zal worden door de PvdA-fractie. Dat vind ik niet in het belang van de asielzoekers en ook niet in lijn met de congresmotie.

Ik roep jullie op om voor de motie van D66 te stemmen, zodat er snel voor meer LHBT en kwetsbare asielzoekers veilige opvang gerealiseerd kan worden!

Met vriendelijke groeten,