25 november 2015

Update: Roze Netwerk ledendag 19 december

Op 19 december vindt onze jaarlijkse ledendag weer plaats. Het moment om elkaar te ontmoeten en met elkaar te spreken, maar ook het moment om het te hebben over de ambities van het Roze Netwerk. Het bestuur zal verantwoording afleggen over dit jaar. Je kan in gesprek gaan met Tweede Kamerleden en Europarlementariër Kati Piri. En niet te vergeten: de bestuursverkiezingen voor het Roze Netwerk!

Locatie: Centrum voor de Kunsten Lokaal Binnenplein (Domplein 4, 3512JP Utrecht)

12:30 uur Ontvangst met broodjes door het bestuur

13:00 uur Opening

13:05 uur Discussie over Roze Ouderenzorg (Tweede Kamerlid Otwin van Dijk & Ilias Zian en Willem de Wit van Gay Care)

Gay Care is de thuiszorg organisatie van de LHBT-gemeenschap. Zorg primair gericht op lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en Transgenders.  Maar iedereen die zich aangesproken voelt door onze open houding, respect voor de levensstijl en onze werkwijze is welkom.
Zorg voor de LHBT gemeenschap is zorg waarbij actief gestuurd wordt op behoud van levensstijl en identiteit, waarbij het zorg aanbod mede bepaald wordt door de specifieke wensen en kenmerken van de doelgroep en waarbij informele en formele zorg geïntegreerd zijn.
Gay Care is veel meer dan alleen een zorg organisatie, we hebben een pool van vrijwilligers, waarvan sommige gekoppeld zijn aan een klant om boodschappen te doen een praatje te maken of te wandelen. Hiernaast worden er activiteiten georganiseerd bijvoorbeeld een rondleiding door het Roze Rijks voor de klanten en de LHBT gemeenschap, zo creëren we samen een familie.

14:15 uur Pauze

14.30 – 15.30 uur Terugblikken op het afgelopen jaar
Roze Netwerk (Voorzitter Sander Meinema)
Tweede Kamer (Tweede Kamerlid Keklik Yucel)
Europa (Europarlementariër Kati Piri)

15:30 uur Pauze

15:45 uur Discussie over artikel 1 Grondwet (Tweede Kamerlid Manon Fokke)

16:45 uur Bestuursverkiezingen
Het bestuur stelt voor om de volgende personen in het bestuur te kiezen: Antoine van Lune als secretaris, Ferry Krul als algemeen bestuurslid. Daarnaast stelt het bestuur voor Sander Meinema als voorzitter en Jasmine de Vries als algemeen bestuurslid te herverkiezen.

In plaats van een herverkiezing van Astrid Oosenbrug als algemeen bestuurslid stelt het bestuur voor om een bestuursplaats te reserveren ingevuld door een nationale politicus (parlementariër of bestuurder) uit de LHBTI-doelgroep naar keus van het bestuur. Zij zal deze plaats invullen.

Update: Er hebben zich twee nieuwe kandidaten gemeld: Mats Bergman en Norbert Wille! Mats Bergman heeft zich kandidaat gesteld als algemeen bestuurslid. Er wordt voorgesteld om hem toe te voegen aan de te verkiezen personen. Norbert Wille heeft zich als tegenkandidaat gesteld voor het voorzitterschap. Er valt deze vergadering dus wat te kiezen! Er zal tijdens de vergadering een schriftelijke stemming plaatsvinden, nadat Sander Meinema en Norbert Wille hun motivatie hebben toegelicht aan de leden.

16:55 uur Afsluiting

17:00 uur Borrel