Regenboogcoalitie steunt initiatiefwet aanpassing AWGB

4 juni 2018

Samen met de regenboogafdelingen van D66 (PRIDE66), GroenLinks (RozeLinks), SP (RoodvoorRoze) en VVD (Thematisch Netwerk LHBT) steunt het PvdA Roze Netwerk het initiatiefwetsvoorstel ‘verduidelijking rechtspositie transgenderpersonen en intersekse personen.’ Wij hebben hierover een brief gestuurd naar de commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de commissie Binnenlandse Zaken van de Tweede Kamer. Hiermee zetten wij een eerdere brief van het COC, Transgender Netwerk Nederland en Nederlands Netwerk Intersekse/DSD extra kracht bij.

Kamerleden Bergkamp (D66), Van den Hul (PvdA) en Özütok (GroenLinks) willen de Algemene wet gelijke behandeling (AWGB) aanpassen, zodat de wettelijke bescherming tegen het ongeoorloofd onderscheid maken op grond van geslacht nader wordt uitgewerkt en geëxpliciteerd. Zij willen daarmee duidelijk maken dat de
AWGB expliciet bescherming biedt tegen het ongeoorloofd onderscheid maken op grond van geslachtskenmerken, genderidentiteit en genderexpressie. Iedereen moet namelijk zichtbaar zichzelf kunnen zijn.

Wij roepen alle partijen in de Tweede Kamer op om voor het wetsvoorstel te stemmen, omdat transgenders en intersekse personen te vaak geconfronteerd worden met onbegrip en discriminatie.

Lees de volledige brief hier