Motie over LHBTI op voorcongres PvdA in Zuid-Holland

Door Ricardo Brouwer op 20 december 2018

Afgelopen zaterdag, 15 december 2018, heeft het PvdA Roze Netwerk een motie ingediend die met algemene stemmen is aangenomen en zal worden ingediend op het partijcongres op 19 januari 2019 in ‘s-Hertogenbosch. De tekst van de motie is als volgt:

“Inleiding

“In iedere strijd voor gelijkheid, mag het gevecht nooit alleen overgelaten worden aan diegenen die het slachtoffer van ongelijkheid zijn” aldus Frans Timmermans bij de opening van het jaarcongres van ILGA Europa.

Op 16 juni 2017 heeft de PES Presidency de PES LGBTI Roadmap goedgekeurd.

“Als een Europese partij, en als een familie van nationale partijen, hebben de PES en de leden de verplichting te werken aan het opheffen van alle inbreuken op de mensenrechten van LHBTI personen. (LHBTI = Lesbische, Homoseksuele, Bisekuele, Transgender en Intersekse personen). Als sociaaldemocraten hebben we de morele verplichting het voorbeeld te geven, als leiders van de progressieven in Europa”.

De Roadmap gaat niet alleen over het Europese niveau van de weg naar gelijkheid voor alle inwoners, maar spreekt ook nadrukkelijk over wettelijke en politieke doelen op nationaal niveau.  Ook formuleert het document doelstellingen voor de aangesloten partijen. Het document is te vinden op de website van het PvdA Roze Netwerk : www.rozenetwerk.pvda.nl

Met de onderstaande motie verankert de Partij van de Arbeid de inclusiviteit van alle mensen in onze sociaaldemocratische partij.

Motie

Het congres van de Partij van de Arbeid, in vergadering bijeen op 19 januari 2019 in Den Bosch,

Overwegende

  • dat mensenrechten universeel en ondeelbaar zijn.
  • dat deze rechten gelden voor alle mensen, ongeacht hun eigenschappen, inclusief seksuele oriëntatie, gender identiteit, gender expressie en sekse kenmerken.
  • dat LHBTI personen in Europa, en Nederland, steeds vaker te maken krijgen met homofobie, transfobie en andere vormen van haat en intolerantie.
  • dat de PvdA als sociaaldemocratische partij het voorbeeld moet zijn van een inclusieve gelijkwaardige partij.
  • dat de LGBTI Roadmap van de PES richtlijnen aan onze partij geeft om inclusiviteit van LHBTI personen te waarborgen.

Spreekt uit

  • Wij ondersteunen het PvdA Roze Netwerk als netwerk van onze partij, inclusief de deelname van het Roze Netwerk aan Rainbow Rose.
  • De PvdA onderhoudt een open dialoog met LHBTI-maatschappelijke organisaties.
  • De PvdA spreekt zich uit tegen en reageert op alle vormen van haat en het verdelen van onze maatschappij.
  • Wij vragen het bestuur richtlijnen te ontwikkelen voor een inclusieve interne partijcultuur, gericht op een veilige ruimte op partijbijeenkomsten en evenementen, zichtbaarheidsmechanismen en rapportageprocessen om mogelijke discriminatie-incidenten aan te pakken.
  • De partij bevordert zichtbaarheid en is solidair met de LHBTI beweging in Europa en de wereld. Deelname en inbreng in relevante LHBTI-acties moeten worden als vanzelfsprekend beschouwd.

en gaat over tot de orde van de dag.”

Ricardo Brouwer

Ricardo Brouwer

De Partij van de Arbeid is de partij die diepgeworteld zit in mijn leven. Mijn grootvader was lid vanaf de oprichting en ik heb het stokje van hem overgenomen. Het is voor mij dé partij waar ik mij thuis bij voel. Wat je seksuele gerichtheid, genderidentiteit of culturele achtergrond ook is: de PvdA is er

Meer over Ricardo Brouwer