26 juni 2017

Meeroudergezinnen verdienen betere wetgeving!

Op 20 juni vond in Amsterdam een door de vakbond FNV en het Roze Netwerk van de PvdA georganiseerde bijeenkomst over meerouderschap plaats. Ondanks de concurrentie van het schitterende terrasweer en de eerste bijeenkomst van Club Rood in Hilversum was een mooi gezelschap (circa 25 mensen) die avond samengekomen om te spreken over het belang van betere wetgeving.

Staatscommissie: Kind en Ouders in de 21ste eeuw

Aleid Wolfsen opende de avond met een korte presentatie over de uitkomsten van de staatscommissie Herijking Ouderschap. Hij vertelde dat de commissie heel open het proces is ingegaan en steeds vanuit het kind heeft geredeneerd. De commissie heeft ook gesproken met gezinnen zowel met drie ouders (twee moeders met een vader of een moeder met twee vaders) als met vier ouders. Deze gesprekken hebben veel indruk gemaakt op de commissie.

De conclusie van de commissie is dat het mogelijk moet worden dat een kind meer dan twee ouders heeft. En dat alle ouders van een kind ook ouderlijk gezag moeten krijgen. Veel waarde hecht de staatscommissie eraan dit vanaf de geboorte mogelijk te maken. Dit is zowel belangrijk voor het kind als voor de aanstaande ouders. Men wil er vanaf het begin voor het kind zijn. Wel vindt de staatscommissie dat er een zorgvuldig proces tussen de aanstaande ouders moet plaatsvinden. De aanstaande ouders moeten nadenken over hoe men de onderlinge (zorg)verhoudingen ziet en men moet dit ook met elkaar besproken hebben. Een rechterlijk toets dient te waarborgen dat aanstaande ouders de keuze voor het meerouderschap weloverwogen maken.

Inzet FNV

Los van het belang van betere wetgeving kan de vakbond ook nu al inzetten op betere regelingen in CAO’s. Het gaat dan om regelingen rondom zorgverlof, ouderschapsverlof, vakantieregelingen et cetera. In plaats van te spreken over ouders zou in CAO’s bijvoorbeeld kunnen worden opgenomen dat het gaat om een werknemer met een zorgtaak. Het effect van dit soort regelgeving is dat je dan als ‘niet juridische’ ouder hier ook aanspraak op kan maken en het zorgt voor duidelijkheid. 

Meeroudergezinnen aan het woord

Een vader en een bijna volwassen dochter vertelden over het opgroeien in een meeroudergezin. Hierbij was zowel aandacht voor de voordelen zoals veel grootouders, vaak op vakantie gaan als ook voor de lastige zaken waar je tegen aan loopt. Niet alles is oplosbaar met betere regelgeving, wel geeft het rust en erkenning. Gezinnen zijn nu feitelijk aan het pionieren en moeten zelf hun route vinden ook bij instanties (scholen, werk et cetera).

Eerlijk werd ook erkend dat je nog zoveel kan regelen, maar dat vooral ook een proces is.  Het is belangrijk dit proces in open gesprekken met elkaar aan te gaan. Of zoals een moeder zei ook als de kinderen geboren zijn, moet je veel met elkaar blijven praten (familievergaderingen). Dit neemt niet weg dat er soms grote emoties kunnen spelen, die je niet altijd van te voren kan overzien. Maar als er een basis is, is dan kom je ook daar uiteindelijk samen over heen.

Parlementaire behandeling

Het rapport van de staatscommissie is in december 2016 gepresenteerd. Het is nu wachten op een debat over de uitkomsten met het nieuwe kabinet. Aleid Wofsen grapte dat een zinnetje in het nieuwe regeerakkoord voldoende is “we nemen de adviezen van de staatscommissie over.” De staatscommissie heeft namelijk al concrete wetsvoorstellen opgenomen in haar rapport.

PvdA Roze Netwerk

Het PvdA Roze netwerk blijft de parlementaire behandeling met aandacht volgen en vraagt aandacht voor uitvoering van de adviezen van de staatscommissie. Het grootste gevaar voor meeroudergezinnen is dadelijk dat iedereen denkt dat het al geregeld is, terwijl vanavond maar weer duidelijk is geworden hoe belangrijk betere wetgevig is!

Meer informatie: