7 juli 2017

LHBTI-programmapunten voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018

Het PvdA Roze Netwerk heeft op basis van ideeën van leden van het netwerk programmapunten geformuleerd voor PvdA-afdelingen als bijdrage voor de verkiezingsprogramma’s voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Wij willen met deze programmapunten handvatten geven aan afdelingen hoe ze concreet invulling kunnen geven aan een programma waarin ook oog is voor de belangen van LHBTI’s.

In de bijdrage van het PvdA Roze Netwerk is er o.a. aandacht voor het diversiteitsbeleid, veiligheid, zichtbaarheid en de gemeente als werkgever. De inhoud van onze bijdrage dekt niet alle relevante onderwerpen, maar geeft vooral voorbeelden van hoe LHBTI-belangen een plek kunnen krijgen in lokale verkiezingsprogramma’s.

In de afgelopen twee weken is de bijdrage van het PvdA Roze Netwerk verspreid via de PvdA Campagneflits en het is terug te vinden in  ‘mijn PvdA”. Daar zijn wij erg blij mee. Wil je onze aanbiedingsbrief en bijdrage voor de gemeenteraadsverkiezingen nalezen of nogmaals onder de aandacht brengen van je eigen afdeling? Dat kan via de onderstaande links:

Aanbiedingsbrief – PvdA Roze Netwerk

Input GR2018 – PvdA Roze Netwerk