7 juli 2016

Inbreng PvdA Roze Netwerk voor het verkiezingsprogramma 2017

De verkiezingen komen steeds dichterbij en er wordt al hard gewerkt aan het verkiezingsprogramma voor 2017. Het PvdA Roze Netwerk vindt het belangrijk dat er in het verkiezingsprogramma voldoende aandacht is voor de positie van LHBTI’s. Het bestuur van het PvdA Roze Netwerk heeft daarom deze week een bijdrage gestuurd aan de Programmacommissie met LHBTI-programmapunten. Een aantal leden van het netwerk hebben daarvoor ook suggesties aangeleverd. Het bestuur heeft de aangeleverde suggesties ook verwerkt in onze bijdrage aan de programmacommissie.

Via de onderstaande link kan je de volledige tekst teruglezen:

LHBTI programmapunten PvdA Roze Netwerk