25 februari 2016

Expertmeeting artikel 1 Grondwet

Op 15 februari jl. organiseerden de initiatiefnemers van de initiatiefwetswijziging artikel 1 Grondwet een expertmeeting in de Tweede Kamer. Het PvdA Roze Netwerk was uitgenodigd om te komen luisteren. Daar hebben wij dan ook gebruik van gemaakt. Mats Bergman en Astrid Oosenbrug waren namens het netwerk aanwezig.

Manon Fokke (initiatiefnemer namens de PvdA) vind het belangrijk om het PvdA Roze Netwerk bij de discussie over de mogelijke aanpassing van artikel 1 Grondwet te betrekken. Eind maart zullen daarom de leden van het PvdA Roze Netwerk uitgenodigd worden voor een bijeenkomst in de Tweede Kamer. Hierover zullen wij jullie via de website, facebook en e-mail op de hoogte stellen. Een datum volgt snel!