Door op 25 november 2015

Een bliksembezoek aan de Balkan #LGBTPrava

Afgelopen zaterdag was de conferentie Protecting and Strengthening LGBTI Rights in South East Europe: A Cornerstone for Progressive Society and Politics georganiseerd door Foundation Max van der Stoel (FMS) in samenwerking met het European Forum for Democracy and Solidarity en UK Labour via the Westminister Foundation for Democracy. Het vond plaats in Belgrado, Servië. FMS had onder andere één van de oprichters van het Roze Netwerk en thans COC International Advocacy Officer Joyce Hamilton en huidig voorzitter Sander Meinema uitgenodigd. Uiteraard was ook Rainbow Rose van de partij.

De conferentie bestond uit drie delen. In het eerste deel ’s ochtends werd de huidige stand van zaken uiteen gezet met onderzoeken van het National Democratic Institute en University of Trento. De conclusie is globaal: zichtbaarheid leidt tot bewustwording, waardoor homofobie en transfobie afnemen en tenslotte er inclusie plaatsvindt. Vervolgens kwamen activisten uit de regio aan het woord om te vertellen wat zij meemaakten.

12240098_1145994032095515_400677297539811560_nIn het tweede deel ’s middags deden nationale parlementariërs uit de regio uit de doeken hoe de politieke situatie is en hoe lastig het is om hierin te acteren. Voornaamste probleem is dat de conservatieven grote macht hebben en goed georganiseerd zijn. Theoretisch onderzoek Putting Gender and LGBT+ in a Political Context van Foundation for European Progressive Studies sluit hier mooi bij aan. Deze maakt het onderscheidt tussen het wereldbeeld van universele mensenrechten en een ideologisch wereldbeeld. Redeneringen vanuit beide werelden verschillen, waardoor er langs elkaar heen geargumenteerd lastig wordt. Een parallel is te trekken hoe de Europese Unie tot de lidstaten verhoudt als grote steden tot plattelandsgemeenten. Kern is om de mensen op de grond, activisten en NGO’s, te helpen een tegenmacht te vormen.

In het derde en laatste deel stonden de roze netwerken centraal. Geïnteresseerden en betrokken politieke familieleden van daar deden zo kennis op hoe het bij ons geregeld is. Het uitwisselen van ervaringen en mogelijkheden stond hierbij centraal. Al met al was het een nuttige conferentie waar partijleden en activisten daar hopelijk stappen mee vooruit kunnen zetten. Het FMS heeft hiermee een vruchtbare bijeenkomst neergezet.