Brief aan Tweede Kamerfractie over PrEP

Door Ricardo Brouwer op 19 december 2017

Maandag 18 december heeft het PvdA Roze Netwerk bestuur de Tweede Kamerfractie opgeroepen om vóór de overbruggingsregeling om de hiv-preventiepil PrEP in Nederland beschikbaar te stellen te stemmen. Lees hieronder in onze brief aan Tweede Kamerlid Sharon Dijksma waarom:

Geachte mevrouw Dijksma,

beste Sharon,

Namens het bestuur van het PvdA Roze Netwerk vraag ik je aandacht voor een stemming die morgen plaatsvind m.b.t. de hiv-preventiepil PrEP. Van Kirsten van den Hul begrijp ik dat jij over de stemming van dit specifieke Kamerstuk gaat. Het gaat om onderstaand amendement en het Roze Netwerk zou graag zien dat de PvdA-fractie vóór dit amendement stemt.

34 775 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2018 Nr. 49 AMENDEMENT VAN DE LEDEN ELLEMEET EN PIA DIJKSTRA

Het Roze Netwerk is van mening dat PrEP effectief is bij juist gebruik. Het beschikbaar stellen van PrEP is niet alleen goed nieuws voor patiënten, maar levert indirect ook een kostenbesparing op omdat er minder levenslange hiv-behandelingen nodig zijn.

Uit recent onderzoek blijkt dat een snelle introductie van PrEP bijna één hivinfectie per dag kan voorkómen. PrEP is een pil die vrijwel 100 procent bescherming biedt tegen overdracht van het hiv-virus. Elk jaar raken in Nederland een kleine duizend mensen geïnfecteerd met hiv, waarvan ongeveer 700 homo- en bimannen. Bij introductie en vergoeding van PrEP voor risicogroepen kan dat aantal waarschijnlijk met een kwart worden teruggebracht, zo blijkt uit Nederlands onderzoek dat onlangs in The Lancet verscheen. In sommige landen wordt dankzij PrEP zelfs nog (veel) grotere winst geboekt bij het terugbrengen van het aantal nieuwe hiv-infecties.

We horen graag wat de PvdA-fractie gaat stemmen en zijn uiteraard bereid tot uitgebreidere uitleg waarom wij denken dat vóór dit amendement stemmen belangrijk is.

Met vriendelijke groet, namens het bestuur van het PvdA Roze Netwerk,

Astrid Oosenbrug – Voorzitter PvdA Roze Netwerk

Ricardo Brouwer

Ricardo Brouwer

De Partij van de Arbeid is de partij die diepgeworteld zit in mijn leven. Mijn grootvader was lid vanaf de oprichting en ik heb het stokje van hem overgenomen. Het is voor mij dé partij waar ik mij thuis bij voel. Wat je seksuele gerichtheid, genderidentiteit of culturele achtergrond ook is: de PvdA is er

Meer over Ricardo Brouwer