Astrid Oosenbrug treedt af als voorzitter PvdA Roze Netwerk

Door Astrid Oosenbrug op 24 november 2018

Lief netwerk,

Vandaag neem ik met pijn in mijn hart afscheid als voorzitter van het PvdA Roze Netwerk, dat doe ik niet zomaar, maar met goede reden. Een paar weken geleden kwam er een vacature voor een voorzitterschap voorbij waar ik heel enthousiast van werd. In de zeer aansprekende vacaturetekst werd gezocht naar een betrokken, inspirerende, communicatieve voorzitter en het voelde alsof het aan mij persoonlijk gericht was. Het gevoel bleek wederzijds…

Want vanaf vandaag mag ik mijzelf, heel eervol, voorzitter van COC Nederland noemen!

Dat betekent ook dat ik na zeven jaar bestuurslid in het PvdA Roze Netwerk de voorzittershamer overdraag en het dagelijks bestuur per vandaag een andere samenstelling krijgt. Antoine is bereid gevonden interim-voorzitter te zijn tot de nieuwe voorzitter democratisch gekozen kan worden tijdens de jaarvergadering, Dennis zal hem daarbij ondersteunen waar en wanneer nodig in de rol van penningmeester en Ricardo zal de functie van secretaris op zich nemen, de rest van het bestuur blijft ongewijzigd.

De komende jaren wil ik mij in het bijzonder inzetten voor een LHBTI-beweging waarin iedereen meedoet en meetelt, ongeacht culturele achtergrond, leeftijd, opleiding, politieke kleur, seksuele oriëntatie, genderidentiteit, geslachtskenmerken of welke achtergrond dan ook. Ik reken uiteraard op de steun van het PvdA Roze Netwerk ☺ #SamenSterker

Dag lief netwerk, dank voor jullie inzet, steun, passie, enthousiasme en activisme, tot snel!

Astrid Oosenbrug

“How lucky I am to have something that makes saying goodbye so hard“ – Winnie the Pooh


 

Namens het bestuur en de leden van het PvdA Roze Netwerk willen wij Astrid vanuit de grond van ons hart bedanken voor haar jarenlange tomeloze inzet als bestuurslid van het PvdA Roze Netwerk. Onder haar voorzitterschap is het Roze Netwerk opgebloeid tot wat we nu zijn: actief, zichtbaar, strijdbaar en coöperatief. We gaan Astrid absoluut missen, maar gunnen haar de fantastische kans om COC Nederland te mogen leiden. We streven naar een actieve samenwerking met COC Nederland en hopen de nieuwbakken voorzitter nog regelmatig in ons midden te mogen verwelkomen; te beginnen met het Roze Café op 25 januari aanstaande.

Astrid, je wordt bedankt. Voor al die mooie jaren, voor al je eerlijkheid, idealen, strijdlust, initiatieven, brutaliteiten en leiderschap. Je wordt bedankt dat je ons nu gaat verlaten. Bitterzoet, maar het is je zo gegund. We zien je snel!

Het bestuur van PvdA Roze Netwerk,

Antoine van Lune, voorzitter a.i.

Ricardo Brouwer, secretaris

Dennis van Scheppingen, penningmeester

Marianne Troostwijk, algemeen bestuurslid

Leon Hombergen, algemeen bestuurslid

Jan Beugelaar, algemeen bestuurslid

Samira Hakim, algemeen bestuurslid

Astrid Oosenbrug

Astrid Oosenbrug

De PvdA is voor mij de partij die ervoor staat dat rechten van mensen gelijk zijn, ongeacht hun seksuele geaardheid of achtergrond. Met al onze verschillen is het nodig om voor gelijkheid in diversiteit te strijden. Mensen maken het verschil en de PvdA helpt mensen zichzelf te helpen. Daarnaast hecht ik veel belang aan een

Meer over Astrid Oosenbrug