18 november 2016

Amendementen op verkiezingsprogramma

Het PvdA Roze Netwerk heeft de volgende amendementen ingediend op het concept verkiezingsprogramma. Graag vragen we jullie steun hiervoor in de Ledenkamer. Ga daarvoor naar de Ledenkamer en log in. Heb je nog geen account, klik dan alsnog op Inloggen en vul je e-mailadres in en klik op “Nieuw wachtwoord aanvragen”. Ga vervolgens naar de volgende links en klik op de tekst of de getallen ernaast. Klik dan in de rechterkolom op het plusje om steun te geven aan ons amendement. Ook als is het plusje nog zo minuscuul, je steun is zo groot!

  • Wij willen in navolging van andere landen het bedrijfsleven betrekken bij het vergroten van de acceptatie van nieuwe Nederlanders en LHBTI op de werkplek. Wij willen dat de overheid koploper wordt als LHBTI-vriendelijke werkgever. (toevoeging amendement 1, amendement 2) We stimuleren de tolerantie in verenigingen en op bedrijven door actieve steun aan allianties als de ‘gay-straight alliances’. Die zijn aantoonbaar succesvol in het wegnemen van vooroordelen.
  • Wij willen een grondwettelijk verbod op LHBTI-discriminatie in artikel 1 van de grondwet opnemen met een nader in te vullen formulering. (toevoeging amendement 3) Wij willen een wettelijk verbod op transgender– en interseksdiscriminatie in de Algemene wet gelijke behandeling opnemen. (wijziging amendement 4)
  • Preventieve maatregelen die de gezondheid vergroten willen wij onderbrengen in het basispakket. Wij willen dat PrEP als hiv-preventiemiddel algemeen beschikbaar wordt. (toevoegen amendement 5We investeren met verzekeraars in preventieve maatregelen zoals meer bewegen, stoppen met roken en gezonder eten.

We hebben tot 23 november 23.59 uur de tijd om meer dan 100 steunbetuigingen te verzamelen.

P.S.
We weten dat het nogal wat moeite kost om steun te geven aan de amendementen, maar toch vragen we je deze moeite te nemen om deze punten alsnog in het verkiezingsprogramma te krijgen.