19 november 2016, om 17:00 | Werfkelder, Kargadoor (Oude Gracht 36, Utrecht)

PvdA Roze Netwerk Ledendag

13.00 Ontvangst met koffie/thee

13.30 Opening door de voorzitter

Discussie over de veiligheid van lhbti’s
Er zijn de afgelopen tijd in Amsterdam en Maastricht incidenten geweest waarbij sprake was van discriminatie van lhbti’s. Dat roept de vraag op hoe je als samenleving en als instanties omgaat met dit soort incidenten.

Keklik Yucel (Tweede Kamerlid)
Keklik zal terugblikken op de afgelopen jaar in de politiek. Wat is er gebeurd op het gebied van lhbti-rechten en wat is er de komende tijd te verwachten?

Terug- en vooruitblik PvdA Roze Netwerk
Het bestuur zal terugblikken op het afgelopen jaar en vooruitblikken op het verkiezingsprogramma 2017 en de plannen van het bestuur voor 2017.

Rainbow Rose
Bea Tilanus (bestuurslid Rainbow Rose) zal een toelichting geven op het werk dat Rainbow Rose heeft gedaan en wat het bestuur van Rainbow Rose de komende tijd zal gaan doen.

Verkiezing van een nieuwe penningmeester en kascontrolecommissie
Aangezien Eric Renes zijn werkzaamheden als penningmeester heeft neergelegd heeft Dennis van Scheppingen zijn taken als penningmeester a.i. overgenomen. Daarnaast heeft hij zich kandidaat gesteld als penningmeester. Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld.

Voor de kascontrolecommissie heeft Frank Halfwerk zich gekandideerd. Het bestuur roept de leden op om zich alsnog aan te melden voor de 2e plek in de kascontrolecommissie.

16.45 Afsluiting en aansluitend een borrel