18 januari 2014 | Willem Smalthof 95, Rotterdam

Netwerkdag HomoEmancipatieNetwerk

Agenda:

– Bestuurszaken

– Thema Internationaal, met Michiel Servaes en Emine Bozkurt

– Thema Verkiezingen

– Nieuwjaarsborrel